Thứ Tư, 1 tháng 6, 2011

DANH SÁCH TIẾN SĨ, THẠC SĨ LÀ NGƯỜI NGA MY THƯỢNG ( by Nguyễn Đình Đức)


DANH SÁCH TIẾN SĨ, THẠC SĨ
LÀ NGƯỜI NGA MY THƯỢNG 
DƯỚI THỜI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
( Tính đến năm 2008)

TT
Họ và tên
Năm sinh
Ngành học
Là con ông /bà
Nơi ở hiện nay
TIẾN SĨ 
( DS sô 3 và số 4 mục Tiến sĩ cho đến nay, qua 5 năm vẫn chưa có Bằng nên đành xóa đi)
1
Nguyễn Đình Đức
1945
Triết học
Nguyễn Văn Lệ và Bà Hà Thị Man
Hà Nội
2
Lê Thị Hiền Thảo
1950
Môi trường
Lê Dy Huy và Bà Nguyễn Thị Yến
Hà Nội
3
Chu Thị Thơm
1962
Luật
Chu Vinh
Hà Nội
4
Nguyễn ThịThu Hằng
1973
Kinh tế
Nguyễn Tiến Nga
Hà Nội
THẠC SĨ
1
Nguyễn Văn Học
1952
Sư phạm
Nguyễn Văn Cử
Hà Nội
2
Nguyễn Văn Hùng
1982
Kinh tế
Nguyễn Văn Học
Hà Nội

Nguyễn Thị Thúy
            Phương
1975
Ngoại ngữ
Nguyễn Văn Tĩnh
Hà Nội
4
Hà Thái Bảo
1974
Giao thông vận tải
Hà Đắc Độ
Hà Nội
5
Hà Sỹ Vịnh
1964
Ngân hàng
Hà Trọng Đính
Hà Nội
6
Lê Phương Hà
1975
Ngoại thương
Lê Thái Bình
Hà Nội
7
Lê Hải Yến
1978
GTVT
Lê Thái Bình
Hà Nội
8
Nguyễn Ngọc Điệp
1975
Kinh tế
Nguyễn Đình Đức
Hà Nội
9
Ngô Thị Thu Hương
1962
Y
Con dâu cụ Vết
Hà Nội
10
Hà Trọng Tuyên
1947
Quân sự
Hà Trọng Huấn
Hà Nội
11
Hà Thị Tường Vân
1975
KH tự nhiên
Hà Trọng Tuyên
Hà Nội
12
Nguyễn Thị Kim Thanh
1956
chuyên ngành Tâm lý
Nguyễn Văn Lệ
TP. HCM
13
Nguyễn Thị Ngâu
1953
Y
Nguyễn Văn Bội
Hà Nội
14
Nguyễn Văn Hải
1978
Quân Y
Nguyễn Văn Thông
Hà Nội
15
Nguyễn Thị Vi
1982
Kinh tế
Con dâu ông Nguyễn Văn Sinh
Hà Nội
16
Tạ Duy An
1982
GTVT
Tạ Duy Tuệ
Hà Nội
17
Nguyễn Hữu Dũng
1985
Câp thoát nước đô thị
Nguyễn Hữu Chiến
Và Bà Hà Thị Teo
Hà Nội
  Bản danh sách trên có thể chưa cập nhật đầy đủ, mong bà con xem và gửi góp ý, bổ sung theo địa chỉ trong “Thư ngỏ” hoặc trực tiếp ông Nguyễn Đình Đức,
ĐT 0912484485, hòm thư điện tử: nguyendinhduc2008@gmail.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét