Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Bài học suốt đời ( KT st)
Đại sư Tinh Vân có một người đệ tử , tốt nghiệp đại học, học tiếp thạc sĩ- tiến sĩ , sau nhiều năm đèn sách cũng hoàn thành luận án tiến sỹ nên rất vui .Một hôm người học trò trở về , thưa với đại sư : " Thưa thầy , nay con đã có học vị Tiến sĩ rồi ,sau này con phải học gì nữa ? "


Ngài Tinh Vân baỏ : Học làm người . Đó là việc học suốt đời chẳng thể nào tốt nghiệp được .

Thứ nhất :"học nhận lỗi". Con người thường không chịu nhận lỗi lầm về mình, tất cả mọi lỗi lầm đều đổ cho người khác, cho rằng bản thân mình mới đúng , thật ra không biết nhận lỗi chính là một lỗi lầm lớn
 Thứ hai :"học nhu hòa"

. Răng người ta rất cứng ,lưỡi người ta rất mềm , đi hết cuộc đời răng người ta lại rụng hết, nhưng lưỡi người ta lại còn nguyên , cho nên cần phải học mềm mỏng , nhu hòa thì đời con người ta mới có thể tồn tại lâu dài được . Tâm nhu hòa là một tiến bộ lớn trong việc tu tập.

"


Thứ ba :"học nhẫn nhục". Thế gian này nếu nhẫn được một chút thì sóng yên bể lặng , lui một bước biển rộng trời cao . Nhẫn , vạn sự được tiêu trừ .Nhẫn chính là biết xử sự , biết hóa giải ,dùng trí tuệ và năng lực làm cho chuyện lớn thành chuyện nhỏ,chuyện nhỏ hóa thành không.Thứ tư :"học thấu hiểu ". Thiếu thấu hiểu nhau sẽ nảy sinh những thị phi , tranh chấp , hiểu lầm . Mọi người nên thấu hiểu thông cảm lẫn nhau, để giúp đỡ lẫn nhau . Không thông cảm lẫn nhau làm sao có hòa bình được ?


Thứ năm ;"học buông bỏ ". Cuộc đời như một chiếc va ly, lúc cần thì xách lên , không cần dùng nữa thì đặt nó xuống ,lúc cần đặt xuống thì lại không đặt xuống, giống như kéo một túi hành lý nặng nề không tự tại chút nào cả . Năm tháng cuộc đời có hạn, nhận lỗi, tôn trọng , bao dung , mới làm cho người ta chấp nhận mình , biết buông bỏ thì mới tự tại được !


Thứ sáu :"học cảm động" . Nhìn thấy ưu điểm của người khác chúng ta nên hoan hỉ , nhìn thấy điều không may của người khác nên cảm động . Cảm động là tâm Bồ tát ,tâm Bồ đề ; Trong cuộc đời mấy mươi năm của tôi , có rất nhiều câu chuyện, nhiều lời nói làm tôi cảm động , cho nên tôi cũng rất nỗ lực tìm cách làm cho người khác cảm động.
Thứ bảy:"học sinh tồn". Để sinh tồn , chúng ta phải duy trì bảo vệ thân thể khỏe mạnh ; thân thể khỏe mạnh không những có lợi cho bản thân , mà còn làm cho gia đình , bạn bè yên tâm , cho nên đó cũng là hành vi hiếu đễ với người thân .
Mình đọc bài này , rồi ngẫm , thấy thật chí lý . Nay ghi chép lại chuyển các bạn cùng xem...ST từ Net 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét