Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

THẦN TÍCH NGA MY THƯỢNG ( Phần 7: Chùm ảnh liên quan)

        CHÙM ẢNH NHỮNG NƠI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THẦN TÍCH
                          ( Do Nguyễn Tiến Bình Chụp - 2010; Nguyễn Đình Đức đăng ảnh)I/ Đình Làng, nơi thờ vọng Nhị vị Thành Hoàng:


Bức Bình Phong có chữ : Đức Sơn Hải
Từ trong nhìn ra Nghi Môn
Cây Bàng cổ thụ
Bình phong nhìn từ bên trái
Bình phong nhìn từ trong ra
Hậu cung
Hậu cung chính diện
Trầm mặc uy nghi
Bia HậuII/ Quán Dưới, nơi thờ Vị Thành Hoàng thứ nhất: Thiện Nguyên Công, nay đã thành phế tích:

Nền cũ chỉ còn  vậy thôi
Cái Ang này hình như ngày xưa dùng để hóa vàng hay là hứng nước mưa
Cây cột còn sót lại được dây leo bảo vệ
Đúng là phế tích, buồn thay!
Người dân tự làm nơi thờ cúng


III/ Cầu Nang, khu vực chôn chiến mã của vị Thành Hoàng thứ hai, Đức Thánh Quang:

Cầu Nang, nơi dừng chân cho lữ khách, nơi nghỉ trưa cho người làm đồng khi xưa1 nhận xét: