Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Bài thơ " Hành Phương Nam " của Nguyễn Bính - Tôn Nữ Lệ Ba ngâm


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét