Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

DANH SÁCH KỸ SƯ - CỬ NHÂN ĐẠI HỌC (Tính đến năm 2011) - Làng Nga My Thượng ( Đăng: Đình Đức)
LÀNG NGA MY THƯỢNG

DANH SÁCH KỸ SƯ -  CỬ NHÂN ĐẠI HỌC
(Tính đến năm 2011)


Danh sách xếp thứ tự theo năm sinh , từ nhiều tuổi đến ít tuổi


STT
Họ và tên
Năm sinh
Con ông (bà)
Học trường, ngành
Năm TN
1
Nguyễn Văn Lệ
1921
Con Cụ Trương Lễ
Kinh tế quốc dân
1960
2
Hà Trọng Huấn
1926
Con cụ Chỉ
Dược

3
Lê Quỳnh Lưu
1937
Lê Xuân Lung
Sư phạm sử
1970
4
Hà Đắc Độ
1942
Hà Đắc Điều
Giao thông vận tải
1966
5
Lê Duy Hoàng
1943
Lê Dy Huy
Nông nghiệp I
1968
6
Nguyễn Thị Kim Liên
1946
 Vợ ông Nguyễn Đình Đức
Kinh tế quốc dân
1979
7
Nguyễn T . Bích Nga
1946
Nguyễn Văn Lệ
Hệ Đại học Trường  Kiểm sát
1982
8
Lê Thái Bình
1947
Lê Xuân Lung
Nông nghiệp I
1969
9
Vũ Thị Thuận
1948
Con dâu Ô. Lê Xuân Lung
Nông nghiệp I
1970
10
Nguyễn Thị Nhung
1948
 Vợ ông Lê Dy Hoàng
Nông nghiệp I
1970
11
Khổng Thị Huệ
1948
 Vợ ông Hà Đắc Độ
Xây dựng
1978
12
Nguyễn Thanh Hà
1949
Con dâu cụ  Hà Trọng Huấn
HV Kỹ thuật quân sự
1972


13
Lê Văn Thanh
1952
Lê Văn Thạch
Sư phạm

14
Lê Danh Hùng
1952
Lê Xuân
Sư phạm Huế
2002
15
Hà Trọng Tường
1952
Hà Trọng Tâm
Học viện Hành chính
1986
16
Nguyễn Bích Hà
1953
Nguyễn Văn Lệ
Sư phạm
1976
17
Hà Văn Cương
1953
Hà Văn Khánh
Nông nghiệp
1985
18
Nguyễn Quốc Thắng
1955
Nguyễn Huy Hiên
Sư phạm Huế
2004
19
Lê Thị Hạnh Phúc
1955
Lê Dy Huy
Sư phạm HN
1980
20
Nguyễn Thị Hạnh
1958
Nguyễn Văn Tý
Sư phạm HN
1983
21
Nguyễn Thị Hằng
1958
Nguyễn Huy Hiên
Ngân hàng
2001
22
Phan Thị Lời
1958
Con dâu cụ  Nguyễn Huy Hiên
Học viện báo chí
2001
23
Chu Văn Sản
1958
Chu Văn Liểu
Luật

24
Vũ Thị Hậu
1958
Vũ Văn Thu
Tài chính Kế toán
1980
25
Lê Minh Đức
1958
Lê Dy Huy
Bách khoa
1982
26
Nguyễn Thị Quý
1958
Con dâu cụ Nguyễn Văn Sơn
Thể dục

27
Nguyễn Thị Lan
1958
Lê Xuân Trứ
Sư phạm

28
Đào Thị Kim Dung
1958
Con dâu  cụ Hà Trọng Huấn
Ngoại ngữ
1998
29
Lê Huy Giảng
1958
Lê Xuân Vết
Hàng Hải

30
Nguyễn Văn Đô
1959
Nguyễn Văn Nhạc
Bách khoa
1982
31
Lê Thành Vinh
1960
Lê Quỳnh Lưu
Luật
2000
32
Nguyễn Đức Thành
1960
 Nguyễn Văn sơn
ĐH Luật
2003
33
Nguyễn Quốc Việt
1951
Nguyễn Văn Lệ
Sư phạm
1978
34
Hà Văn Thanh
1961
Hà Hoàng Ban
An ninh

35
Nguyễn Tiến Lâm
1962
 Nguyễn Tiến Trù
Thương Mại

36
Hà Trọng Thi
1964
Hà Tiến Thuyết
Sư phạm Huế
2005
37
Tạ Thành Thái
1965
Tạ Duy Tuệ
Lục quân
1987
38
Hà Tây Bắc
1966
Hà Văn Khoá
Kinh tế quốc dân
2001
39
Nguyễn Quốc Thái
1967
Nguyễn Huy Hiên
Xây dựng
2002
40
Nguyễn Thị Kim Chuyên
1967
Tạ Thị Sình
Sư phạm mầm non
2008
41
Tạ Thọ Khang
1968
Tạ Duy Tuệ
Học viện chính trị
1988
42
Lê Hoài Giang
1969
Lê Quỳnh Lưu
Sư phạm văn
2002
43
Lê Anh Dũng
1969
Lê Xuân Trứ
Xây dựng

44
Nguyễn Thị Tuyết Mai
1969
Vợ ông Hà Sỹ Vịnh

Ngân hàng

45
Hà Văn Chiến
1969
Hà Văn Địch
Học viện cảnh sát
1999
46
Nguyễn Minh Ngọc
1970
Nguyễn Tiến Nga
Ngoại thương
1991
47
Hà Thị Thanh Thảo
1970
Hà Trọng Đính
Kinh tế
2001
48
Nguyễn Thị Đào
1971
Nguyễn Minh Châu
Sư phạm TDTT
1998
49
Lê Thanh Thuý
1971
Lê Trung Trào
Sư phạm
2002
50
Lê Xuân Tính
1971
Lê Văn Tịnh
Bách khoa
1993
51
Nguyễn Thị Như
1971
Nguyễn Tiến Trù
Y Hà nội
2004
52
Vũ Tiến Hoà
1973
Vũ Văn Hiền
Tài chính
2005
53
Hà Thanh Thuý
1973
Hà Văn Cương
Tài chính kế toán
2008
54
Hà Văn Trường
1973
Hà Văn Địch
Học viện An ninh
2009
55
Nguyễn Thị Đoan Trang
1974
Nguyễn Thành Nhân
Sư phạm
2008
56
Lê Thị Dung
1974
Con bà Ngâu
Ngân hàng

57
Nguyễn Huy Hoàng
1975
Nguyễn Thành Nhân
Học viện quân y
1999
58
Lê Xuân Hoà
1975
Lê Duy Hoàng
Ngoại ngữ
1998
59
Nguyễn Thị Mai Hạnh
1975
Con dâu Hà Đắc Độ
Y HN
1998
60
Lê Thành Tâm
1975
Lê Trung Trào
Sư phạm
2002
61
Hà Văn Sơn
1975
Hà Văn Địch
Học viện cảnh sát
2003
62
Vũ Thanh Lan
1975
Con dâu ô. Hà Văn Địch
Sư phạm Huế
2001
63
Nguyễn Thị Hải Sơn
1976
Nguyễn Thành Nhân
Phương Đông
1999
64
Nguyễn Văn Quyết
1976
Nguyễn Văn Cường
Sư phạm TDTT

65
Lê Xuân Hải
1976
Lê Xuân Quý
Lục quân

66
Hà Thị Tường Thu
1976
Hà Trọng Tuyên
HV Ngôn ngữ Bắc Kinh
1998
67
Nguyễn Tiến Dũng
1977
Nguyễn Văn Tĩnh
Sư phạm

68
Lê Minh Hải
1977
Lê Duy Hoàng
Luật HN
2004
69
Nguyễn Thị Thuý Hà
1977
Con dâu ô. Lê Duy Hoàng
Kinh tế quốc dân
1999
70
Nguyễn Đăng Lương
1977
Nguyễn Đình Đức
Sân khấu điện ảnh
2007
71
Bùi Vân Anh
1977
Con dâu ô.Lê Trung Trào
Kế toán
2000
72
Hà Thanh Mai
1977
Hà Đắc Di
Ngân hàng
2008
73
Nguyễn Thị Minh Thu
1978
Nguyễn Hữu Hội
Khoa học XH&NV

74
Nguyễn Thị Thu Hương
1978
Nguyễn Ngọc Mừng
Sư phạm

75
Nguyễn Thị Thu
1978
Nguyễn Văn Mười
Sư phạm

76
Nguyễn Thị Thanh Mai
1978
Nguyễn Thành Nhân
Kinh tế
2008
77
Lê Anh Tuấn
1978
Lê Trung Trào
Thương mại
2000
78
Hà Thị Hồng
1978
Hà Trọng Thiệu
Khoa học XH &NV
2002
79
Hồ Thị Thuý Hà
1978
Con dâu ô. Hà Văn Địch
Đông đô + Ngoại ngữ
2000
80
Hồ Thuý Hà
1978
Con dâu ô. Hà Văn Địch
Đông Đô
2000
81
Nguyễn Anh Tuấn
1978
Nguyễn Văn Thùy
Ngoại thương
2010
82
Nguyễn Ngọc Bảng
1979
Nguyễn Quốc Thắng
Mỏ - Địa chất
2001
83
Nguyễn Ngọc Hải
1979
Nguyễn Ngọc Mừng
Thuỷ sản

84
Lê Minh Hiển
1979
Lê Duy Hoàng
Xây dựng
2003
85
Nguyễn Quốc Cường
1979
Nguyễn Quốc Việt
Xây dựng
2002
86
Hà Thuỳ Dương
1979
Hà Đắc Độ
Giao thông vận tải
2001
87
Đỗ Thị Hồng Xuyến
1979
Con dâu ô. Hà Đắc Độ
Học viện Tài chính
2001
88
Hà Mạnh Cường
1979
Hà Văn Đức
Khoa học tự nhiên
2005
89
Hà Trọng Huân
1979
Hà Trọng Tường
Thương Mại
2001
90
Tạ Duy Phong
1979
Tạ Duy Bình
Khoa học tự nhiên
2002
91
Lê Thị Hà
1979
Con dâu Hà ô. Văn Cương
Thể dục thể thao
2005
92
Vũ Mạnh Hiển
1980
Vũ Văn Hiền
Kế toán

93
Lê Yến Oanh
1980
Lê Thái Bình
Ngoại thương
2003
94
Bùi Phương Mai
1980
Con dâu ô.Lê Duy Hoàng
Kinh tế quốc dân
2004
95
Lê Diệu Hương
1980
Lê Danh Hùng
Ngoại ngữ
2002
96
Lê Thị Bích
1980
Lê Xuân Chiêu
Kinh tế HCM
2002
97
Tạ Thị Thuý
1980
Tạ Quốc Tín
Ngoại ngữ
2002
98
Phạm Thu Trang
1980
Hà Cao Xương
Sư phạm

99
Hà Thị Giang
1980
Hà Trọng Châu
Sư phạm ngoại ngữ

100
Nguyễn Thúy Hằng
1980
Nguyễn  Văn Thùy
 Kế toán
2008
101
Nguyễn Ngọc Linh
1981
Nguyễn Quốc Thắng
Khoa học XH&NV
2002
102
Lê Thị Quỳnh Tiên
1981
Con dâu ô. Nguyễn Quốc Thắng
Khoa học XH&NV
2004
103
Trần Thị Thu Hiền
1981
Con dâu ô. Lê Trung Trào
Kế toán
2008
104
Hà Mạnh Thế
1981
Hà Văn Đức
Viện Đại học Mở

105
Lê Thị Ngọc Trang
1981
Lê Xuân Chiêu
Hồng Bàng HCM
2005
106
Hà Trọng Huyên
1981
Hà Trọng Tường
Kiến trúc
2003
107
Nguyễn Trung Sơn
1982
Nguyễn Văn Sinh
Novosibisk - Nga
2007
108
Nguyễn Thị Tuyết Mai
1982
Nguyễn Tiến Bình
Văn hoá
2008
109
Lê Xuân Hương
1982
Lê Xuân Trường
Ngân hàng

110
Đặng Thu Hà
1982
Con dâu ô.Nguyễn Đình Đức
Sân khấu điện ảnh
2006
111
Hà Minh Đức
1982
Hà Trọng Hải
HV Kỹ thuật quân sự
2005
112
Lê Thị Hồng Nhung
1982
Lê Văn Thôn
Đông đô
2005
113
Hà Thị Thu Thuỷ
1982
Hà Trọng Châu
Ngoại ngữ
2006
114
Nguyễn Minh Tới
1983
Nguyễn Minh Thành
Kiến trúc

115
Nguyễn Ngọc Hưng
1983
Nguyễn Ngọc Mừng
Đại học Cần Thơ

116
Vũ Thị Kim Dung
1983
Vũ Văn Thân
Sư phạm I
2006
117
Nguyễn Thị Quyên
1983
Nguyễn Văn Chiến
Kiểm toán
2008
118
Lê Thị Minh Thuận
1983
Lê Xuân Trường
Ngân hàng

119
Hà Trọng Tĩnh
1983
Hà Trọng Bình
Mỏ - Địa chất
2007
120
Hà Thanh Huyền
1983
Hà Đắc Di
Khoa học XH &NV
2005
121
Hà Thị Hằng
1983
Hà Cao Xương
Ngân hàng

122
Hà Thị Hiền
1983
Hà Trọng Quí
Ngoại ngữ
2005
123
Nguyễn Hồng Giang
1984
Nguyễn Văn Sinh
Xây dựng

124
Hà Đức Vinh
1984
Hà Văn Khẩn
Sư phạm

125
Hà Mạnh Tường
1984
Hà Khiêm
Kinh tế thương mại
2008
126
Hà Đa Sĩ
1984
Hà Trọng Thi
Bưu chính Viễn thông

127
Hà Thị Thuý
1984
Hà Trọng Châu
Khoa học XH & NV
2007
128
Hà Văn Quỳnh
1984
Hà Văn Truyền
Lâm nghiệp

129
Chu Ái Linh
1985
Chu Đức Thắng
Bưu chính Viễn thông

130
Nguyễn Hữu Dũng
1985
Nguyễn Văn Chiến
Kiến trúc
2008
131
Lê Xuân Hưng
1985
Lê Xuân Quý
Công nghiệp

132
Lê Thị Hạnh
1985
Lê Xuân Sang
Công đoàn
2008
133
Nguyễn Tiến Tuấn
1985
Nguyễn Văn Triển
Thú Y
2009
134
Nguyễn Thị Duyên
1986
Nguyễn Văn Phương
Kinh tế quốc dân

135
Lê Thị Hạnh Điệp
1986
Lê Xuân Đông
Sân khấu điện ảnh

136
Nguyễn Thị Phượng
1986
Nguyễn Văn Đoàn
Phương đông

137
Nguyễn Anh Đức
1986
Nguyễn Văn Hà
Kiến trúc
2010
138
Tạ Mạnh Cường
1986
Tạ Duy Tuệ
Kiến trúc
2010
139
Tạ Văn Thắng
1986
Tạ Duy Quyết
Giao Thông

140
Hà Tiến Dũng
1986
Hà Trọng Kim
Sỹ quan phòng hoá

141
Hà Đắc Lộc
1986
Hà Trọng Thi
Phương Đông
2010
142
Hà Văn Thái
1986
Hà Văn Bình (Thuý)
Thể dục thể thao

143
Nguyễn Thị Lương
1987
Nguyễn Văn Chương
Ngoại ngữ

144
Lê Thị Mai Hoa
1987
Lê Duy Hoàng
Ngoại ngữ
2009
145
Đỗ Thanh Nhung
1987
Con dâu ô.Nguyễn Quốc Việt
Sư phạm
2009
146
Lê Thị Liên
1987
Lê Xuân Hưng
Sư phạm II

147
Nguyễn Thị Lương
1987
Nguyễn Văn Chương
Ngoại ngữ

148
Nguyễn Thị Quyên
1987
Nguyễn Văn Duyện
Y học cổ truyền

149
Hà Thị Tuyết Minh
1987
Hà Trọng Mừng
Kinh doanh Công  nghệ
2008
150
Lê Hồng Anh
1987
Lê Văn Thôn
Ngân hàng

151
Hà Văn Hoà
1988
Hà Văn Tâm
Hàng Hải

152
Hà Thị Thanh Huệ
1988
Hà Trọng Mừng
Học viện hành chính

153
Hà Trọng Đào
1988
Hà Trọng Tuyến
Giao Thông

154
Hà Tiến Tùng
1988
Hà Trọng Kim
Mỏ - Địa chất

155
Nguyễn Ngọc Tú
1988
Nguyễn Văn Triển
ĐH Quân sự
2010
156
Lê Thuỳ Linh
1989
Lê Thành Vinh
Đông đô

157
Hà Hoàng Việt
1989
Hà Sỹ Vịnh
Victoria-Newsland

158
Hà Văn Tiến
1989
Hà Trọng Thi
Ngân hàng
2011 
159
Hà Hoàng Điệp
1989
Hà Văn Nam
Kinh tế

160
Nguyễn Đắc Duy
1990
Nguyễn Văn Nghĩa
Giao thông

161
Hà Thị Linh
1990
Hà Trọng Quân
Khoa học XH &NV

162
Hà Thị Mai
1990
Hà Trọng Quy
Ngân hàng

163
Hà Mai Phương
1990
Hà Tây Bắc
Ngân hàng

164
Hà Văn Tiến
1990
Hà Văn Thanh
Học viện cảnh sát

165
Nguyễn  Văn Trung
1990
Nguyễn Văn Triển
Tài Nguyên – Môi trường     Ghi chú:  Tổng danh sách báo về  gần 300 người, tuy nhiên số người gửi bản Photo Bằng Tốt nghiệp chưa đầy đủ, vì vậy nhiều người tuy có kê khai tốt nghiệp đại học nhưng không đủ số liệu để đưa lên  Blog “Khuyến học Nga My Thượng”, đặc biệt là  năm sinh và năm tốt nghiệp.
Đề nghị  bà con rà soát, nếu chưa thấy tên trong danh sách trên, hãy gửi bản photo Bằng tốt nghiệp Đại học ( không cần công chứng) về Hội Khuyến học Nga My Thượng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào danh sách.

Địa chỉ gửi:
  - Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp: ông Hà Đắc Di, thường trực Hội khuyến học, Thôn Nga My  Thượng, xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội;
  - Nếu gửi  bản chụp Bẳng tốt nghiệp qua qua E mail thì theo địa chỉ hòm thư sau: nguyendinhduc2008@gmail.com.

 Lưu ý: Thư gửi qua bưu điện hoặc qua Email, đề nghị ghi thêm:  Người có tên trong Bằng TN là con ông bà nào, nguyên gốc ở xóm nào trong thôn Nga My Thượng; hiện nay đang  thường trú và sinh sống tại đâu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ hòm thư điện tử.


                                                                           HỘI KHNMT


     Ghi chú:  Tổng danh sách báo về  gần 300 người, tuy nhiên số người gửi bản Photo Bằng Tốt nghiệp chưa đầy đủ, vì vậy nhiều người tuy có kê khai tốt nghiệp đại học nhưng không đủ số liệu để đưa lên  Blog “Khuyến học Nga My Thượng”, đặc biệt là  năm sinh và năm tốt nghiệp.
Đề nghị  bà con rà soát, nếu chưa thấy tên trong danh sách trên, hãy gửi bản photo Bằng tốt nghiệp Đại học ( không cần công chứng) về Hội Khuyến học Nga My Thượng, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật vào danh sách.

Địa chỉ gửi:
  - Gửi qua bưu điện hoặc nộp trực tiếp: ông Hà Đắc Di, thường trực Hội khuyến học, Thôn Nga My  Thượng, xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội;
  - Nếu gửi  bản chụp Bẳng tốt nghiệp qua qua E mail thì theo địa chỉ hòm thư sau: nguyendinhduc2008@gmail.com.

 Lưu ý: Thư gửi qua bưu điện hoặc qua Email, đề nghị ghi thêm:  Người có tên trong Bằng TN là con ông bà nào, nguyên gốc ở xóm nào trong thôn Nga My Thượng; hiện nay đang  thường trú và  làm việc tại đâu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ hòm thư điện tử.


                                                                           HỘI KHNMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét