Thứ Tư, 15 tháng 6, 2011

Xem tí cho vui


Đất nước ta trên đường đổi mới cũng vào giai đoạn xây dựng một xã hội phát triển. Mình nghỉ xã hội chắc chuyển biến nhanh, nhân dân ta ngày càng ý thức hơn. Nhưng các bạn à."Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội" nên chúng ta muốn thay đổi cái gì đó trong đời sống xã hội rất khó. Một số hình ảnh mời các bạn xem cho vui.

Trang bị đồng bộ ai cũng thích
Liều mạng quá Bác ơi
Tận dụng tối đa

Không biết 2 công ty kiện ra tòa sao xử
Anh này khỏe thật
Để xe tiết kiệm diện tích 

Chiếc xe này chắt thật

Nam mô a di đà.........
Xe buýt thành phố thất nghiệp mất

Chị này chở con ra nghĩa trang


Để ở đâu cho vừa hở ông?

An toàn tuyệt đối

Quá cẩn thận
Công an không biết xử sao nữa....!!!Ai cũng như anh này không có ai vào viện cả.

Nguồn trích dẫn (0)
Tìm tag: Xem cho vui

1 nhận xét: