Thứ Hai, 4 tháng 8, 2014

Hình ảnh buổi tọa đàm " Thanh Niên Nga My Thượng và con đường lập nghiêp"

Người dựCử tọaKhách mời
Văn nghệ

Chùm thơ Hà Trọng Minh

Về quê ngày 02/8/2014 dự tọa đàm" Thanh niên Nga My Thượng và con đường lập nghiệp"
Ông Hà Trọng Minh gửi chùm thơ, nay xin đưa vào đây để mọi người cùng đọc

Thơ  Hoàng Trọng Minh, Nga My Thượng, 75 tuổi, Đưc nhận ngày 02/8/2014

TIỆC CÁ CỜ
Anh em kết nghĩa nét son tô
Tích cũ còn ghi “TIỆC CÁ CỜ”*
Về Vạn Phước tìm câu Phú cổ
Tới Nga My mở tứ thơ xưa**
Tình huynh đệ vững bền từ đấy
Nghĩa bạn bè còn mãi đến giừo
Lịch sử tiền nhân trao hậu thế
Nâng hồn bút ngoc mượt đường tơ

TÌNH SĂN SẮT
Trời cho ta được gặp mình
Để tình Vạn Phước thắm tình Nga My
Tiệc “Săn Sắt”* thắt hai quê
Thiên duyên khéo quyện ta về với nhau
Kéo dài giải yếm làm cầu
Để tình thơ mãi đẹp câu êm vần
Tình huynh nghĩa đệ càng xuân
Nga My – Vạn Phước sắt cầm bền lâu

NGHĨA TÌNH NGA - VẠN

Có một không hai nước Việt này
Lưu truyền kế thế đến đời nay
Tình sâu Vạn Phước còn nguyên vẹn
Nghĩa nặng Nga My chẳng đổi thay
Giao kết đệ huynh trang sử đẹp
Thuận hòa bằng hữu ý văn hay
Bao đời ấp ủ vần thơ cổ**
Có một không hai nước Việt này


Ghi chú:

  • *Lịch sử để lại vào triều đại nhà Lý hai lamhgf Nga My – Vajn Phước giúp đỡ nhau đắp đê, khi công vệc hoàn thành đã liên hoan kết nghĩa anh em, bữa tiệc chỉ có cá Săn sắt hay còn gọi là cá Đuôi cờ
  • **Bài thơ “ Đường ra Vạn Phước” của cụ Chu Văn Túc người làng Nga My Thượng viết khi đi ra Vạn Phước dự hội năm 1928
  • *** Vạn Phước là tên cổ, nay là làng Vạn Phúc xã Vạn Phúc  huyện Thanh Trì Hà Nội. Cho đén nay vẫn hàng năm thăm hỏi nhau như tình anh em