Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

THẦN TÍCH NGA MY THƯỢNG ( phần 1: Bản chụp chữ nho)

Phần một.
BẢN CHỤP NĂM TRANG THẦN TÍCH VIẾT TAY
Ông Nguyễn Hữu Dực phụng sao tại Đền Hùng.
vào năm Kỷ Hợi, nước Đại Nam, Niên hiệu Thành Thái 11 ( 1899)
(Do cụ Nguyễn Huy Hiên sưu tầm phô tô lại),

                                        


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét