Thứ Bảy, 28 tháng 5, 2011

THÔNG BÁO SỐ 6 ( Về tài trợ)


        Ngày 16/5/2011, chúng tôi đã nhận được hai trăm ngàn ( 200.000đ) ủng hộ Quỹ Khuyến học Nga My Thượng  từ ông Hà Trọng Chín, người xóm Lan Đình.

      Hội khuyến học Nga My Thượng xin gửi tới ông Hà Trọng Chín lời cám ơn và ghi nhận sự đóng góp của ông đối với việc khuyến học của quê hương.

                                                                             Hội KHNMT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét