Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2011

THÔNG BÁO SỐ 17 ( về việc ủng hộ Quỹ KH )
     Ngày 25 tháng 9 năm 2011, Quỹ Khuyến học Nga My Thượng đã nhận được sự ủng hộ với số tiền tổng cộng  là 1.300.000 đồng ( Một triệu ba trăm ngàn đồng ) từ các ông , bà trong danh sách sau:

DANH SÁCH ỦNG HỘ QUỸ KHUYẾN HỌC NGA MY THƯỢNG

S
TT
HỌ VÀ TÊN
ĐỊA CHỈ
SỐ TIỀN
ỦNG HỘ
( đ )
GHI CHÚ
1
Lê 
Thanh Phương
Trưởng thôn
50.000

2
Nguyễn 
Hoàng Phương
Xóm
Thượng Du
200.000

3
Nguyễn 
Tiến Cường
Xóm
Thượng Du
100.000
Con ông
Nguyễn Văn Bảo
4
 Vũ 
Văn Chuyên
Xóm
Thượng Du
100.000

5
Chu 
Thị Hường
Xóm
Trung Lan
100.000
Con ông
Chu Văn Linh
6
Hà 
Văn Lương
Xóm
Lan Đình
500.000
Con ông
Hà Văn Hiền
7
Tạ 
Văn Dương
Xóm
Phượng Lĩnh
100.000
Con ông
Tạ Duy Bảy
8

Văn Hường
Xóm
Nhân Mỹ
100.000
Con ông
Hà Văn Cương
9
Hà 
Mai Ngọc
Xóm
Nhân Mỹ
100.000
Con ông
Hà Trí Dũng
 Tổng cộng
1.300.000 đồng  ( Một triệu ba trăm ngàn đồng)

 Hội Khuyến học Nga My Thượng  trân trọng cám ơn các ông, bà có tên trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét