Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2011

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM


Ngày 08/4/2011, Thay mặt Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, GS-TS Phạm Tất Dong đã ký công văn gửi các tỉnh, thành Hội Khuyến học về kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 15 năm thành lập Hội Khuyến học Việt Nam. Xin giới thiệu toàn văn nội dung như sau:
HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
Số 121-CV/HVN

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2011I.Mục đích, yêu cầu.

Sau 15 năm từ ngày thành lập, Hội Khuyến học Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng đến tận cơ sở làng bản, thôn ấp, cơ quan, đơn vị, trường học … trong cả nước, với hàng trăm ngàn Chi hội, gần 8 triệu hội viên. Phong trào khuyến học, khuyến tài ở các địa phương đã có nhiều hoạt động rất phong phú, khơi dậy truyền thống hiếu học, khuyến khích toàn dân học tập góp phần tích cực vào việc nâng cao trình độ dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Hoạt động của Hội đã mang lại hiệu quả thiết thực, vị thế của Hội ngày càng được các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện bằng các phần thưởng mà Đảng, Nhà nước trao tặng cho Hội qua các thời kỳ.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội KHVN, các cấp Hội từ Trung ương đến cơ sở cần tổ chức tuyên truyền một cách sâu rộng, nhằm:

- Nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, qua đó nâng cao uy tín, vị thế, vai trò nòng cốt và tính chất đặc thù của Hội.
- Động viên, biểu dương tổ chức Hội các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm...,cán bộ và hội viên hăng hái, tích cực tham gia xây dựng phong trào; xây dựng và phát triển tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

II. Nội dung

Công tác tuyên truyên đợt này tập trung nêu bật thành quả sau 15 năm xây dựng và phát triển tổ chức Hội, kết hợp tuyên truyền “tháng khuyến học”, kỷ niệm “Ngày khuyến học Việt Nam” ở các cấp, nêu bật được tính đặc thù của tổ chức Hội về:
- Xây dựng và phát triển tổ chức Hội, hội viên; chất lượng hoạt động.
- Xây dựng, phát triển và hiệu quả của các phong trào: “gia đình hiếu học”, “dòng họ hiếu học”; Quỹ khuyến học, khuyến tài; xây dựng các Trung tâm học tập cộng đồng..., nêu gương các điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học của địa phương. v.v…

III. Hình thức tuyên truyền

A. Trung ương Hội:

1. Vận động và phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng (Đài phát thành, Đài truyển hình, các báo viết, báo ảnh, tạp chí …) tổ chức một đợt tuyên truyền rộng rãi cho phong trào khuyến học nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội KHVN.

2. Hợp đồng với Đài Truyền hình TW làm một Phim phóng sự tài liệu (khoảng 30 – 45 phút) ghi lại qúa trình 15 năm xây dựng và phát triển của Hội KHVN, sẽ phát vào Tháng 9 Khuyến học, trước Lễ kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội KHVN (2/10/2011).

3. Biên tập và phát hành kỷ yếu “Hội KHVN 15 năm xây dựng và phát triển” gồm:
- Các tư liệu, các hình ảnh, tài liệu quan trọng, các bài viết của Lãnh đạo, các sự kiện hoạt động lớn của Hội 15 năm qua.
- Phát động các Tỉnh/Thành hội biên soạn tóm tắt lịch sử phát triển Hội của địa phương; mỗi Tỉnh/Thành hội chọn lọc từ 1 - 3 điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất, gửi về TW Hội tập hợp in thành sách.

4. Từ tháng 5/2011 trên Báo Khuyến học và Dân trí, Dân trí điện tử, Website của TW Hội mở chuyên mục “15 xây dựng và phát triển Hội Khuyến học Việt Nam”, thường xuyên đăng tin, bài về hoạt động của Hội.

5. Tổ chức họp báo giới thiệu về hoạt động kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội KHVN;

6. Chuẩn bị để tổ chức hoạt động Tháng 9 khuyến học và Lễ Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Hội vào ngày 2/10/2011.

B. Các địa phương:

1. Các Tỉnh/ Thành hội tùy theo hoàn cảnh và điều kiện, tổ chức phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình xây dựng Phim/phóng sự ghi lại quá trình xây dựng và phát triển Hội của địa phương.

2. Các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên viết tin, bài giới thiệu về quá trình xây dựng và phát triển tổ chức Hội; về các phong trào hoạt động của Hội và các gương điển hình tiên tiến trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gửi đăng trên các Báo, Đài của TW và địa phương.

3. Tổ chức sưu tầm tư liệu từ khi thành lập Hội, biên soạn, in thành các tài liệu tuyên truyền phổ biến trong địa phương.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng cáo, giao lưu, hội thảo … phù hợp hoàn cảnh, điều kiện của địa phương.

IV. Tổ chức thực hiện:

Đây là một hoạt động (sự kiện) lớn của Hội trong năm 2011, TW Hội và các Tỉnh/Thành hội cần thành lập Ban Chỉ đạo (hoặc Ban Tổ chức) kỷ niệm 15 năm thành lập Hội KHVN để chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Thường trực giao cho Ban Phong trào, Văn phòng và Ban Thông tin – Tuyên truyền phối hợp xây dựng Đề án chi tiết triển khai thực hiện các cộng việc trên; theo dõi, tổng hợp hoạt động của các địa phương, hằng tháng báo cáo Thường trực TW Hội.

TM/THƯỜNG TRỰC TW HỌI KHVN

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký
Đã ký

GS-TS Phạm Tất Dong

Nơi nhận: - Các Tỉnh/Thành Hội
- Các đơn vị trực thuộc TW Hội
- Các Ban chuyên môn
- Lưu VPTW Hội, TT-TT


 Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét