Thứ Ba, 25 tháng 10, 2011

Ronald Haeberle và câu chuyện bức ảnh ở Mỹ Lai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét