Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Họp Ban Chấp hành Hội Khuyến học Nga My Thượng

Ngày  09/12/2011 ( 15/11/Tân Mão), Ban Chấp Hành hội Khuyến học  Nga My Thượng đã họp kiểm điểm công tác năm 2011 và thống nhất phương hướng công tác năm 2012. Dự họp có các ông bà sau:
- Cụ Hà Trọng Huấn, Chủ tịch Hội
- Ông Hà Đắc Di
- Ông Nguyễn Đình Đức
- Ông Tạ Duy Tuệ
- Ông Nguyễn Văn Tĩnh
- Ông Nguyễn Văn Đô
- Ông Nguyễn Hữu Tá
- Bà Nguyễn Thị Nguyệt
- Bà Nguyễn Thị Chung
- Ông Lê Văn Minh

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2011, mọi người đều thống nhất 4 nội dung đã triển khai có hiệu quả:
     1/  Hoàn thiện và ban hành các văn bản của Hội KH Nga My thượng ( Quy định về hoạt động của Hội KH Nga My Thượng; Quy định về hoạt động của Quỹ KH Nga My Thượng ) lấy đó làm cơ sở để triển khai các hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích đã đề ra , đồng thời phát huy sức mạnh của tình cảm quê hương, khai thác các khả năng thuận lợi phục vụ cho sự nghiệp khuyến học để phát triển giáo dục của thôn.
    2/ Tổ chức  trao thưởng cho học sinh, sinh viên có thành tích học tập, rèn luyện xuất sắc và phối hợp với các nhà hảo tâm, trao học bổng theo địa chỉ đến các em học sinh, sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn nhưng cố gắng học tập.
    3/ Mở đợt vận động  ủng hộ Quỹ Khuyến học Nga My Thượng và đã làm tăng số dư tiền gửi của Quỹ khoảng trên 20 triệu đồng
    4/ Công tác tuyên truyền qua loa đài, đặc biệt qua blog khuyến học Nga My Thượng ( đã có gần 3.000 lượt ngươì truy cập) đã triển khai rất tốt. Mọi thônmg tin được chuyển đến bà con kịp thời, có sức động viên rộng.
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét