Thứ Hai, 22 tháng 8, 2011

Những bức ảnh về sóng biển tuyệt đẹp (-BL LÒNG DÂN )


Sóng Biển Nhật Lệ 
 
 
 
  
> > 
Sun ... glints off wave 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
Sand ... in surf 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
Tubular ... shining 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
Beach ... surf crashes down 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
Molten ... liquid gold 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
White ... tumultuous water
> > 

> > 

> > 
Splash ... stunning shot 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
Red ... mysterious shot 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > 
Break ... wave crashes down 
> > 
Clark Little/SWNS
> > 

> > 

> > > Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét