Thứ Sáu, 27 tháng 11, 2015

THÔNG BÁO !
Tháng 11 năm 2015, Hội Khuyến học Nga My Thượng đã nhận được sự đóng góp của các vị sau đây: 1/Anh Bùi Văn Điển , bộ đội biên phòng tỉnh Long An, là con rể ông Nguyễn Hồng Khanh và bà Hà Thị Vốn, đã ủng hộ số tiền 1.000.000đ ( một triệu đồng ) ; 2/ Ông Lê Xuân Chiêu, sống tại TP Hồ Chí Minh, là thành viên Hội Khuyến học Nga My Thượng, đã ủng hộ 1.000.000đ ( một triệu đồng); 3/ Ông Vũ Đinh Đắc xóm Thượng Du đã ủng hộ 100.000đ ( một trăm ngàn ). Hội Khuyến học Nga My Thượng trân trọng tình cảm của các vị đã quan tâm thiết thực đến thế hệ trẻ của Nga My Thượng. Số tiền trên đã được đưa vào Quỹ Khuyến học của Hội để làm giải thưởng cho các em học sinh, sinh viên quê ta có thành tích trong học tập, rèn luyện hàng năm /

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét