Thứ Bảy, 26 tháng 5, 2012

Những hàng tre NhậtMột trong những điểm thu hút của Kyoto - Arashiyama khu vực danh lam thắng cảnh nằm ở chân núi. Trong số tất cả những vẻ đẹp tự nhiên của các vùng ngoại ô, bạn có thể thấy cây tre thẳng tắp rất đẹp, làm thành một hành lang độc đáo hấp dẫn .Mời thưởng ngoạn,,,

One of the attractions of Kyoto – Arashiyama scenic area, located at the foot of the mountain. Among all the natural beauties of the suburbs, you can see beautiful bamboo standing, which makes a unique attractive corridor….. Have a look…

1.Một khu rừng tre gần thành phố Kyoto ở Nhật Bản - một nơi đầy yên lành và bí ẩn.

A bamboo grove near the city of Kyoto in Japan – a place of full of peace and mystery.

Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (1) 

 2. Thông qua đó dẫn đến một " Đường tre "- một chiều dài con đường đẹp như tranh vẽ  300 mét, rào chắn, từ thân cây bằng hàng rào tre.

Through it leads a Bamboo Trail – a picturesque path length is of 300 meters, fenced off from the stems of the bamboo fence.
Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (2) 

 3.  Sam bamboo forest is located in Arashiyama in the west of the city, close to the Zen Buddhist temple Tenryu-ji Temple.

Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (3) 

 4. Arashiyama, an area which is extremely popular in people to take a walk and cycling.

Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (4)

5. It is situated on the picturesque banks of the Hojo at the foot of Arashiyama in the western city of Kyoto.

Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (5)

 6. The local flat track is perfect for cycling.

Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (6) 

 7.Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (7) 


 8. The whole area is literally permeated with narrow paths and cozy alleys, leading to a number of ancient temples at numerous bamboo groves and gardens.
Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (8)

 9. But the bamboo trail is really enjoyable place for people as its a beauty of nature.
Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (9) 

10. Right next to the trail you can see some temples and homes – some people are really lucky enough to live near Kyoto, with such a beauty.
Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (10)

 11. On the trail you can often see many tourists and locals like to walk.
Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (11) 
 12.Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (12) 
 13.Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (13)

 14. If you prefer, you can hire a rickshaw and ride along the famous trail while listening to stories with rickshaw-guide.
Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (14) 
 15.Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (15) 
 16.Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (16) 
 17.Kyotos
                     Beautiful Bamboo Corridor at
                     the Foot of the Mountain...
                     (17)Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét